Martti Noponen.jpg
In memoriam: Martti Noponen 1928 – 2019

 

Helsingin Kisa-Veikkojen pitkäaikainen johtohenkilö, professori Martti Noponen kuoli 27.12.2019 Helsingissä. Noponen oli syntynyt 7. kesäkuuta vuonna 1928 Oulun läänin Pyhäjärvellä.

 

Martti Noponen tuli mukaan HKV:n toimintaan monen muun lailla lastensa urheiluharrastuksen kautta. Tapahtuman todistajana ollut Harri Palmu kertoo asiasta seuraavaa: ”Olin ensimmäinen Martin HKV-kontakti hänen tuodessaan poikansa Riston toukokuussa 1972 HKV:n vanhalle Eltsun takasuoran päässä sijanneelle kopille. Paikalla piti olla nappulaharjoitusten vetäjiä, mutta ketään ei ollut saapuvilla, mitä Martti paheksui. Olin itse paikalla omaa junioriryhmääni valmentamassa, joten ohjaajien poissaolo nolotti. Martti havaitsi nappulaohjauksen puutteet, mutta ei jäänyt Risto-poikansa kanssa HKV:n toiminnasta pois, vaan päinvastoin tuli voimakkaasti mukaan kehittämään ensin nappulapuolen toimintaa ja myöhemmin koko seuran toimintaa.”

 

Näin alkoi vuosikymmeniä jatkunut työ HKV:ssä ja urheilussa laajemminkin. Jo vuonna 1973 Martti Noponen valittiin HKV:n johtokuntaan vastuualueenaan seuran alle 15-vuotiaiden yleisurheilu, joka tuolloin tunnettiin nimellä nappulatoiminta. Siihen oli kuulunut vuodesta 1969 alkaen myös tyttöjen yleisurheilu.

Nappulatoimikunnan puheenjohtajana Noponen toimi vuosina 1973–1975. 1970-luvulla nuorimpien ikäluokkien parissa tehdyllä työllä luotiin vahva perusta seuran myöhemmälle menestykselle, mm. useille Kalevan malja -kilpailun voitoille. Valtakunnallisessa nuorisotoimintakilpailussa HKV oli noussut voittajaksi jo vuonna 1970 ja hallitsi – monina vuosina ylivoimaisesti – kilpailua aina vuoteen 1976 saakka. Vuosina 1977–1978 seuran saavutuksena oli kakkossija. Sitten seurasivat taas voitot vuosina 1979–1982. Vuonna 1976 Martti Noponen valittiin seuran varapuheenjohtajaksi, jota tehtävää hän hoiti aina vuoden 1984 loppuun saakka. Noposen työ palkittiin jo vuonna 1976 seuran kultaisella ansiomerkillä ja kolme vuotta myöhemmin kunniajäsenyyteen oikeuttavalla kultaisella plaketilla.

 

1970-luvulla Martti Noposen toiminta urheilun parissa ulottui nopeasti seuratoimintaa laajemmalle. Vuosina 1977–1988 Noponen oli SVUL:n Helsingin piirin johtokunnan jäsen, vastuualueenaan mm. piirin tiedotustoiminta. Suomen Urheiluliitossa Martti Noponen oli samoin monessa asiassa mukana: liittovaltuustossa varajäsenen ominaisuudessa, nappulatilastojen kokoajana ja ennen muuta kilpailutoiminnan eri johtotehtävissä.

 

Martti Noposen kiinnostus urheilua kohtaan oli laaja-alaista ja tuloksellista. Yhtenä kunnia-asianaan hän piti HKV:n historiaan liittyvän materiaalin keräämistä ja sen saattamista kirjalliseen muotoon. Yrjö Halmeen voimien uupuessa vuodelle 1979 suunniteltu seurahistoria jäi toteutumatta, mutta Martti Noponen otti tämän haasteen kantaakseen jatkossa. Vaikka vuodelle 1984 suunniteltu 75-vuotishistoria jäi sekin toteutumatta, talletti Martti HKV:n historiaa kirjalliseen muotoon. Sen työn tuloksena syntyi omakustanteena vuonna 1990 Yrjö Halmeen perinnettä jo nimessään kantava kaksiosainen julkaisu Taistelujen vuosikymmen – taistelu jatkuu. HKV:n historia vuosilta 1969–1988. Martti Noponen oli myös tärkeä taustatuki, kun vuonna 2009 ilmestyi kirjoittamani seuran 100-vuotishistoria Voittoon kuin luotu.

Vaikka me HKV:ssä tunnemme Martti Noposen urheiluihmisenä, teki hän elämäntyönsä muualla: valtio-opin dosenttina, apulaisprofessorina ja lopulta professorina. Jo Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 1953 tehty pro gradu -työ Kysymys tasavallan presidentin valitsemistavasta Suomessa pohjusti tulevaa politiikan tutkijan uraa. Vuonna 1961 valmistui lisensiaattityö Kansanedustajien sosiaalinen tausta Suomessa 1907-1939. Kolme vuotta myöhemmin lisensiaattityö laajeni Helsingin yliopiston väitöskirjaksi Kansanedustajien sosiaalinen tausta Suomessa. 1980-luvulla Martti Noponen oli toimittamassa vuonna 1989 ilmestynyttä lähes 500-sivuista julkaisua Suomen kansanedustusjärjestelmä. Martti Noposen kirjallinen toiminta oli laajaa ja se heijasteli yhteiskunnan eri puolia: poliittisen vallan huipulta, seurakuntiin, urheiluseuroihin ja muihin pienyhteisöihin saakka. Viimeisten vuosien suuriin projekteihin kuului sukututkimuksen parissa tehty työ, tuloksena vuonna 2013 ilmestynyt massiivinen Snellman-suvun matrikkeli.

 

Omakohtaisesti tutustuin Martti Noposeen ensimmäisen kerran vuonna 1969, kun varusmiespalveluksesta päästyäni pänttäsin Helsingin yliopiston valiotieteellisen tiedekunnan pääsykoekirjoja, joista yksi oli Martti Noposen kirja Politiikka tutkimuksen kohteena. 50 vuotta vanhasta opintokirjastani on todennettavissa, että tapasin Martti Noposen ensimmäisen kerran, kun ilmoittauduin 23.9.1970 hänen pitämälleen poliittisten aatteiden -luentosarjalle. Sen jälkeen tiemme erosivat, yhtyäkseen uudelleen 1970-luvun lopulla Helsingin Kisa-Veikoissa ja jatkuakseen aina 2010-luvulle saakka. Martti Noponen oli Olavi Lehtisalon ja Nisse Hagmanin ohella se henkilö, joiden esimerkin pohjalle rakensin omaa urheiluseuratyötäni ja -osaamistani. Lehtisalolta sain oppia, miten urheiluseuraa johdetaan, Hagmanilta miten kilpailuja johdetaan ja Noposelta sen, miten seuran perintöä ylläpidetään. Kaikki omalla urheiluseuratyölläni tärkeitä asioita.

Martti Noposen 91 vuotta kestänyt elämä päättyi menneen vuosikymmenen viimeisinä päivinä, mutta uskon, että hänen merkityksensä säilyy HKV:ssä tulevinakin vuosikymmeninä. Urheiluseurakin vaatii omat puurtajansa. Aina ei voi tulla valmiiseen pöytään, kuten Martti Noposen esimerkki vuodelta 1972 osoittaa. Saman voi sanoa kirjailija George Bernard Shaw’n sanoin: ”Ihmiset moittivat olosuhteita ja ympäristöä siitä, mitä ovat. Minä en usko olosuhteisiin. Pystyvät ihmiset ovat niitä, jotka etsivät toiminnalleen oikeita olosuhteita, mutta elleivät niitä löydä, tekevät ne itse.”

Helsingin Kisa-Veikot muistaa kunnioituksella edesmenneen Martti Noposen muistoa.

Seppo Martiskainen

HKV:n kunniapuheenjohtaja