LOGO.gif

 Arvot ja arvostukset:

400m_edited_edited.jpg

HKV on vastuullinen kilpaurheiluseura, mikä tarkoittaa yhtäältä sitä, että HKV:n urheilu- ja valmennustoiminta tähtää avoimesti kilpaurheilumenestykseen ja toisaalta sitä, että kilpaurheilumenestykseen ei pyritä keinolla millä hyvänsä vaan menestyksen tavoittelua ohjaa seuran toiminnalliset periaatteet, jotka ilmentävät arvoja ja arvostuksia, joihin HKV on sitoutunut.

 

HKV:n ”ethoksen” ytimessä on uskomus, että hyvin organisoitu urheiluseuratoiminta voi kitkatta sekä toteuttaa yhteisössään tärkeää sosiaalista ja yhteiskunnallista tehtävää, mikä urheiluseuralla nuorisokasvattajana on, että tavoitella kilpaurheilullista menestystä. HKV:ssä uskotaan, että oikein toteutettuna kilpaurheilu itse asiassa on erinomainen keino tasapainoisten, elämänuskoisten, itseensä luottavien, toimintakykyisten, rehellisten, reilujen, ahkerien ja muille arvon antavien yhteiskunnan jäsenten kasvattamiseen.

 

HKV:n toimintaa ohjaavia sitoumuksia ja uskomuksia:

 

  • Ihmisen arvo ja urheilumenestys ovat toisistaan riippumattomia asioita 

  • Ihmisten yhdenvertaisuus ja erilaisuuden hyväksyntä

  • Reiluus ja oikeudenmukaisuus - reilu kilpaileminen on kunnia-asia, kilpakumppanin kunnioittaminen on jokaisen HKV:läisen velvollisuus

  • Lapsen ja nuoren minäkuvan tasapainoinen ja myönteinen kehittyminen kukoistaa turvallisessa yhteisössä; nuoria arvostetaan ajattelevina ja oma-aloitteisina yksilöinä (nuoret luotsataan kasvatusvastuu tiedostaen murrosikävuosien yli)

  • Urheilun pitää tuottaa iloa ja onnellisuutta 

  • Erityisen kiitoksen ja palkitsemisen arvoisia ovat asiat, joihin urheilija itse voi ahkeruudellaan ja yrittämisellään vaikuttaa 

  • Keskinäisen arvonannon ja arvostuksen ilmaisemisen tulee ilmetä jokapäiväisessä toiminnassa

  • Kannustava yhteisö tukee urheilullista uteliaisuutta ja elämänuskallusta sekä auttaa käsittelemään niin menestystä kuin tappiotakin

  • Urheilun puhtaus ja toiminnan korkea etiikka (alkoholi, huumeet ja doping eivät kuulu urheilu- ja seuratoimintaan)

 

HKV-henki on seuran identiteetin ydin. HKV-henki on me-henkeä, jonka ytimessä on yhdessä tekeminen, kaverin auttaminen, tukeminen ja kannustaminen jokaisen yksilön omatahtisessa kasvussa sekä yhteisen tavoitteen tavoittelemisessa. Iloinen jatkuvan kehittymisen tavoittelu seuratoiminnan kaikilla tasoilla on yksilön ja yhteisön etu.